Stres sırasında hangi sistemler devreye girer?

4 görüntülenmeUykusuzluk
0

Stres cevapları SSS ve endokrin sistemlerce başlatı- lır, özellikle kortikotropin salgılatıcı faktör (CRF) hipo- talamustan, NE lokus seruleustan salgılanır, hipofiz ve adrenal gland devreye girer (10). Bu sistemlerin akti- vasyonu adaptif enerjiyi SSS’e ve stresli vücut kısımla- rına yönlendirir.

Bir Yorum Ekle
Cevabınızı yazın.
Başa dön tuşu